WTC.nl lid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

WTC.nl garanties en zekerheden!

Otravo B.V. waar WTC.nl een handelsnaam van is, is aangesloten bij onderstaande keurmerken.

logo ANVR ANVR voor extra zekerheid
Otravo B.V. is bij de ANVR onder nummer 00744 aangesloten. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. U kunt ANVR voorwaarden inzien zodat u ze kunt opslaan of afdrukken.


logo SGR SGR voor extra garantie
Otravo B.V. is aangesloten bij SGR en is bekend onder nummer 1632. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze site gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl


logo Calamiteitenfonds Calamiteitenfonds
Op onze pakketreizen geboekt via touroperators is het Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde pakketreizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl

 
Openingstijden Callcenter: Telefoon:
Ma t/m vr: 09:00 tot 21:00 020 - 6261011 (NL)
Za: 10:00 tot 17:00 070 - 661671 (BE)
Zo: 12:00 tot 17:00 Overige landen +31 (0)20 616 10 11

Heeft u een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Voor telefonische boekingen bel 020-6261011

Openingstijden Reiswinkel:
Ma t/m vr: 09:30 tot 18:00
Za: 10:00 tot 17:00
Zo: 12:00 tot 17:00