WTC.nl Klantenservice

Terug

Algemene voorwaarden WTC.nl

Print de algemene voorwaarden van WTC.nl (handelsnaam van Otravo B.V.)

Opgemaakt: 30 december 2015 te Halfweg, Nederland

WTC.nl is een handelsnaam van Otravo B.V. WTC.nl is een bemiddelingskantoor (reisagent) die op naam van u als klant/reiziger reserveringen maakt bij verschillende dienstverlenende partijen. Wanneer u bij ons een reservering maakt sluit u met ons een reserveringsovereenkomst af, welke overeenkomst ziet op een correcte afhandeling van uw reserveringsopdracht tussen u als klant/reiziger en de desbetreffende leverancier. Daarnaast sluit een overeenkomst met de desbetreffende leverancier, welke overeenkomst ziet op de levering van de gereserveerde dienst(en). WTC.nl is zelf geen partij bij deze overeenkomst. Op de door u gereserveerde dienst(en) zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener(s) verkrijgen of kunnen op verzoek worden toegezonden.

WTC.nl attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan reserveringen, iedere reservering een separate reservering is en de reserveringen niet resulteren in een (pakket)reisovereenkomst. WTC.nl treedt niet op als reisorganisator. De prijs van het totaal aan reserveringen is gelijk aan de optelsom van de tarieven voor elke separate reservering. U draagt zelf het risico voor de aansluiting van de verschillende geboekte diensten. Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden van de  ANVR Consumentenvoorwaarden , Stichting Garantiefonds Reisgelden , alsmede onze aanvullende Algemene Voorwaarden.

Welke voorwaarden zijn van toepassing:

- Lijndienst- en lowcost vliegtickets: ANVR Boekingsvoorwaarden, algemene voorwaarden van WTC.nl en de vervoers- en boekingsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.
- Chartervlucht: ANVR Boekingsvoorwaarden en algemene voorwaarden van WTC.nl, tenzij de reisorganisator de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Ook is Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing.
- WTC.nl zonvakanties: ANVR Reisvoorwaarden, aanvullende voorwaarden leverancier, Stichting Garantiefonds Reisgelden en de algemene voorwaarden van WTC.nl
- Samengestelde reis (door u als klant/reiziger samengesteld uit losse diensten): ANVR Boekingsvoorwaarden, algemene voorwaarden van WTC.nl en de voorwaarden van de desbetreffende leverancier(s).
- Hotel - losse hotelovernachtin(en): Voorwaarden van de desbetreffende leverancier en accommodatie
- Autohuur ? individueel: Voorwaarden desbetreffende leverancier en de autoverhuurder
- Camperhuur: ANVR Boekingsvoorwaarden, de algemene voorwaarden van WTC.nl en de voorwaarden van de desbetreffende camperverhuurder
- WTC.nl Schiphol / Zaventem Parking: Algemene voorwaarden Parking

1. Reserveringsopdracht

De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.

Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het leveren van de juiste gegevens die nodig zijn om een correcte reservering te realiseren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen volgens paspoort, e-mail adres, telefoonnummer et cetera. Ook informatie met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers dient te worden verstrekt.

U dient er zelf zorg voor te dragen om in het bezit te zijn van de juiste reisdocumenten. Dit geldt onder andere voor paspoort- en visumvereisten voor de landen die u gaat bezoeken of waar u een mogelijke overstap of tussenlanding maakt. Indien u een enkele reis heeft gereserveerd kunnen er per bestemming afwijkende visumvereisten gelden. U kunt te allen tijde informatie omtrent paspoorten en visa verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van de landen die u bezoekt of waar u overstapt.

De overeenkomst is definitief op het moment dat de u dit op de site van WTC.nl bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan WTC.nl verstrekt.

Na reservering is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren of te wijzigen.

Omdat wij afhankelijk van zijn van de systemen van derden, behoudt WTC.nl het recht om zich binnen 24 uur na de reservering te beroepen op de tarieven, bij zonvakanties is deze termijn 48 uur. Mocht het totaalbedrag onverwacht hoger uitkomen, kunt u de reservering kosteloos annuleren of door bijbetaling alsnog akkoord gaan met de reservering.

2. Annuleren

Elke annulering van een vliegticketreservering dient door de hoofdboeker per e-mail te worden ingediend via ons annuleringsformulier .

Voor de annulering van een zonvakantie reservering dient de hoofdboeker telefonisch of via e-mail met ons in contact te treden.

Vliegtickets
Naast de eventuele annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 75 per persoon, per gebeurtenis tenzij anders vermeld. Reeds betaalde boekings- en wijzigingskosten, eventuele betaalde verzekeringen en extra afgesloten producten ontvangt u niet retour.

Indien de luchtvaartmaatschappij uw vluchtreservering(en) annuleert en u voorziet van een alternatief reisschema, en u besluit de reservering te annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Reeds betaalde boekings- en wijzigingskosten, eventuele betaalde verzekeringen en extra afgesloten producten ontvangt u niet retour.

Zonvakanties
Naast de eventuele annuleringskosten vanuit de ANVR Reisvoorwaarden brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 75 per persoon, per gebeurtenis tenzij anders vermeld. Reeds betaalde boekings- en wijzigingskosten, eventuele betaalde verzekeringen en extra afgesloten producten ontvangt u niet retour.

Samengestelde reis
Indien u een of meerdere diensten uit deze reis wenst te annuleren, dan dient u in contact te treden met onze specialisten. Naast de wijzigings- en annuleringskosten van de betrokken leveranciers brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 45 per persoon, per onderdeel (vliegtickets en/of hotel), per gebeurtenis tenzij anders vermeld.

Camperhuur
Indien u uw camperhuur reservering(en) wenst te annuleren, dient u in contact te treden met onze maatwerk-specialisten. Naast de annuleringskosten van de betrokken leveranciers gelden tevens administratiekosten van € 45 per persoon tenzij anders vermeld.

Overige diensten
Indien u een individuele hotelreservering, individuele autohuur of parkeerservice wenst te annuleren, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener en dient u direct met de dienstverlener in contact te treden.

3. Wijzigen

Afhankelijk van de boekingsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij is het eventueel mogelijk om te wijzigen. Het wijzigen van uw vlucht kan alleen telefonisch via ons Contact Center.

Vliegtickets Lijndienst
Naast de eventuele wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 75 per persoon, per gebeurtenis tenzij anders vermeld.

Vliegtickets Lowcost*
Voor het wijzigen van uw lowcost-reservering dient u rechtstreeks in contact te treden met de lowcost- luchtvaartmaatschappij.

Zonvakanties
Voor het wijzigingen van uw zonvakantie gelden de ANVR Reisvoorwaarden. Daarnaast brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 75 per persoon, per gebeurtenis tenzij anders vermeld.

Samengestelde reis
Indien u een of meerdere diensten uit deze reis wenst te annuleren, dan dient u in contact te treden met onze specialisten. Naast de wijzigings- en annuleringskosten van de betrokken leveranciers brengen wij administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn € 45 per persoon, per onderdeel (vliegtickets en/of hotel), per gebeurtenis tenzij anders vermeld.

Camperhuur
Indien u uw camperhuur reservering(en) wenst te wijzigen, dient u in contact te treden met onze maatwerk-specialisten. Naast de wijzigingskosten van de betrokken leveranciers gelden tevens administratiekosten van € 45 per persoon tenzij anders vermeld.

Overige diensten
Indien u een individuele hotelreservering, individuele autohuur of parkeerservice wenst te wijzigen, gelden de voorwaarden van de betrokken dienstverlener en dient u direct met de dienstverlener in contact te treden.

4. Betaling

De betaling van de reservering dient normaliter direct te worden voldaan, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze kan er een toeslag gelden.

WTC.nl is gerechtigd om aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking op de afhandeling van de door u gemaakte reservering.

Indien er een aanbetaling wordt verlangd dan dient het resterende bedrag uiterlijk op de in de bevestiging en/of factuur genoemde datum te zijn ontvangen.

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de hoofdboeker via de betalingswijze waarop wij de betaling ontvangen hebben. De duur van de afhandeling van restitutieverzoeken is afhankelijk van de desbetreffende dienstverlener.

WTC.nl behoudt het recht om een andere betalingswijze te vragen indien men reist naar een risicobestemming. Indien geen andere betaling door ons wordt ontvangen wordt er geen ticket afgegeven.

Betaling in de reiswinkel
Indien u ervoor heeft gekozen om de betaling van de reservering in de reiswinkel te voldoen, zijn de tarieven en/of luchthavenbelasting onder voorbehoud van wijzigingen. Indien u de betaling niet binnen 24 uur na uw online reservering in de reiswinkel heeft voldaan en afziet van uw reservering zullen wij de annuleringsvoorwaarden van WTC.nl hanteren.

5. Speciale verzoeken

Speciale verzoeken zoals bijvoorbeeld: medische essenties, afwijkende bagage, het meenemen van huisdieren, muziekinstrumenten en sportuitrusting zijn altijd op aanvraag en afhankelijk van het beleid van de betrokken dienstverlener. WTC.nl heeft geen invloed op het beleid van de dienstverlener en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

6. Controleer uw reisschema

De luchtvaartmaatschappijen behouden het recht aanpassingen te verrichten in de dienstregelingen. Meer informatie hierover vindt u in de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor om na ontvangst van uw tickets, het reisschema van de desbetreffende vlucht(en), te controleren op mogelijke wijzigingen.

Uw actuele reisschema kunt u te allen tijde inzien via de website van de luchtvaartmaatschappij of vanaf 24 uur voor vertrek via de website van desbetreffende luchthaven. Wij adviseren u, waar mogelijk, online in te checken.

Wanneer zich een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt, dat dan de originele inchecktijd van de oorspronkelijk vlucht gehandhaafd blijft.

7. Vertrekbelasting

Sommige luchthavens kennen lokale vertrekbelastingen welke in opdracht van de overheid worden opgesteld. Dit gebeurt vooral in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika, de Carribean en Nieuw-Zeeland, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lijndienst-, lowcost*- of chartermaatschappijen*. Deze vertrekbelastingen worden niet door WTC.nl geheven en dient u bij elk vertrek van de desbetreffende luchthaven lokaal te voldoen.

8. Aansprakelijkheid

WTC.nl zal zorg dragen voor een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering van de dienst(en).

WTC.nl is als bemiddelingskantoor niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door u gereserveerde diensten bij de betreffende leveranciers, noch voor de juistheid van de door deze leveranciers verstrekte informatie. Op de uitvoering van de gereserveerde diensten zijn de voorwaarden van de betrokken leveranciers van toepassing.

9. Faillissement

WTC.nl is een bemiddelingskantoor tussen verschillende dienstverlenende partijen en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden bij een eventueel faillissement van één van deze partijen.

U kunt zich via de vliegticketverzekering verzekeren tegen een eventueel faillissement van de luchtvaartmaatschappij met een maximum uitkering van € 1500 per vliegticket. Deze verzekering geldt helaas niet voor chartermaatschappijen*.

Een eventueel faillissement van WTC.nl is voor u gedekt middels de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

10. Tax Refund

In geval van niet gevlogen vluchtsegmenten kan het mogelijk zijn dat u teruggave krijgt van  (een deel van) de luchthavenbelasting. 

U dient de aanvraag bij ons te doen binnen twee weken na de betreffende vlucht. Onze bemiddelingskosten zijn 50 euro per ticket (exclusief eventuele administratiekosten van de luchtvaartmaatschappij)

11. Extra informatie vervoersvoorwaarden

Het is niet toegestaan om alleen de terugreis van een retourticket te gebruiken. Indien u geen gebruik maakt van uw heenreis zal de luchtvaartmaatschappij de terugreis automatisch annuleren.

U dient altijd in de volgorde van de vluchten te reizen zoals deze zijn gereserveerd. U kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een eventuele overstap maakt.

In geval van een overstap tussen twee luchthavens in dezelfde plaats (inter-airport-overstap), is de reiziger te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze van transport tussen deze luchthavens. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden niet vergoed door de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig inchecken voor en boarden (instappen) van de vervolgvlucht, dit geldt ook voor uw bagage. Bij het bepalen van de minimum overstaptijd in de dienstregeling, houden de luchtvaartmaatschappijen uiteraard rekening met een gemiddelde overstaptijd die nodig wordt geacht. Hierbij houden zij rekening met algemene factoren die van invloed kunnen zijn tijdens uw overstap, dit geldt zowel voor de passagiers als de te vervoeren bagage.

Wanneer u besluit meerdere afzonderlijke tickets te boeken, en de vluchten sluiten door een wijziging niet meer op elkaar aan, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en/of annuleren van de desbetreffende reserveringen. Ook bent u zelf aansprakelijk voor eventueel hieraan verbonden wijziging- en/of annuleringskosten.

*Lowcostmaatschappij: Aer Lingus, Air Arabia, AirAsia, Air Baltic, airberlin, ArkeFly, Corendon, Easyjet, Eurolot, Fireflyz, Flybe, Flyscoot, Germanwings, Iberia Express, JetAirFly, Jetstar, Norwegian Airlines, Onur Air, Pegasus, Ryanair, Smartwings, Thomas Cook Airlines, Thomson, Tiger Airways, Transavia, Tui Fly, Vueling, Wizz Air Hungary Airlines.

*Vakantievlucht en chartervlucht: Corendon, de Jong Intra Vakanties, Neckermann, Seat Only en TUI met o.a. ArkeFly.

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op je vraag?

Stel hieronder uw vraag en wij sturen binnen 48 uur een reactie. Vertrekt u binnen 1 week dan adviseren wij u telefonisch contact op te nemen i.p.v. te mailen.

 
 

Verplicht veld

Heeft u nog vragen?

Onze klantenservice staat 7 dagen per week voor u klaar. Bekijk onze openingstijden

WTC.nl FacebookWTC.nl TwitterWTC.nl e-mail
Openingstijden Callcenter: Telefoon:
Ma t/m vr: 09:00 tot 21:00 020 - 369 90 40 (NL)
Za: 10:00 tot 17:00 020 - 369 90 40 (NL)
Zo: 12:00 tot 17:00 Overige landen +31 20 369 90 40

Heeft u een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Voor telefonische boekingen bel 020 - 369 90 40

Openingstijden Reiswinkel:
Ma t/m vr: 09:30 tot 18:00
Za: 10:00 tot 17:00
Zo: 12:00 tot 17:00